Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Daru's-Sunne Kitap Seti Taksit Kampanyası

Taksitli Daru's-Sunne Kitap Seti Kampanyası Ayda 50 tl. taksitle toplam 500 tl. Set İçindeki Kitaplar: 1- Sahih Tefsir (8 cilt takım)         
2- Zeberced (3 cilt takım) 3- Sahih Tesettür 4- Sahih Meal                               
5- Bizden Olmayanlar 6- Abdest ve Namaz Ahkâmı      
7- Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi 8- Tasavvufun Hakikati               
9- Tekfir Sapması 10- Haktan Sapmanın Temelleri  
11- İman ve Tevhid Akidesi 12- Sünnete Yabancılık                13- 40 Hadiste İslam Şahsiyeti   
14- Muhtasar Sahih Akide * Kampanyaya katılmak için darussunne@hotmail.com adresine veya 0 542 498 90 21 whatsapp numarasına isim, soy isim, adres ve telefon bilgilerini yazın. Kitaplar adresinize ulaştıktan sonra ilk taksit olarak 50 Tl.'yi: 5369077 no'lu posta çeki hesabına ödeyebilirsiniz. Sonraki taksit ödemeleri de her ay aynı posta çeki hesabına yatırılabilir.

Yayın Kataloğu

Zeberced 3 Cilt Olarak Yayınlandı

Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Hadisler Zeberced 3 cilt, ithal kağıt

(el-Mustedreku'z-Zeberced Min Ahadisi'n-Nebiyyi'l-Emced Alâ Şuruti'ş-Şeyhayn) Te'lif: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî  3 cilt, Buhari veya Muslim'in şartlarına göre 1566 hadis

ez-Zeberced'de Buhari veya Muslim Şartlarına Hadis Alınan Kaynaklar:

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları: 1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt) 2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl 3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlin…